Tags

, , , , , ,

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Απριλίου 2012 στην πόλη της Ξάνθης, υπό την αιγίδα του Τμήματος ΗΜΜΥ, της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Πρυτανείας του Δ.Π.Θ., με τίτλο: «Ο νέος ΗΜ&ΜΥ στην αναζήτηση της Σύγκλισης των Επιστημών».

Οι συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του 21ου αιώνα σε θέματα ενέργειας, πληροφορικής και επικοινωνιών, υγείας και φυσικών επιστημών δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορους τους νέους μηχανικούς. Σε έναν κόσμο όπου η κοινωνία αναζητεί λύσεις και διεξόδους σε προβλήματα ζωτικής σημασίας, η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών καλείται να προσφέρει άμεσες λύσεις μέσω της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της σύγκλισης επιστημονικών πεδίων. Ο νέος HM&MY, ανταποκρινόμενος στις κοινωνικές ανάγκες, οφείλει να επιδείξει προσαρμοστικότητα και να εμπνευστεί από τα παραδείγματα πολυεπιστημόνων μηχανικών της αρχαιότητας και της αναγέννησης εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του κατάλληλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών χρειάζεται να διευρύνει την επιστημονική του γνώση και έρευνα μέσω της συντελούμενης επιστημονικής επανάστασης της σύγκλισης των επιστημών, προκειμένου να κεφαλοποιήσει μία πληθώρα γνώσεων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που ποικίλουν από την ιατρική και τη βιολογία έως την επιστήμη των υπολογιστών ώστε να επιτευχθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων. Με άλλα λόγια, προκειμένου να εμπνεύσει και να δώσει όραμα στη σύγχρονη κοινωνία δεν απαιτείται να αναβαθμίσει μόνο τις γνώσεις του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά να ακολουθήσει μία διαφορετική προσέγγιση για την κατάκτηση της γνώσης και την επίτευξη κοινωνικής και τεχνολογικής προόδου.
Το ΣΦΗΜΜΥ 5.0 αποτελεί τη συνέχεια σε μία προσπάθεια καθιέρωσης ενός ετήσιου φοιτητικού συνεδρίου στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών. Τα προηγούμενα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν σε Πάτρα, Θες/νίκη και Αθήνα γνώρισαν την καθολική αποδοχή των φοιτητών ΗΜ&ΜΥ, γεγονός που αποδεικνύεται από το πλήθος των εργασιών που κατατέθηκαν αλλά και τον αριθμό των συνέδρων που παρευρέθησαν.

Το ΣΦΗΜΜΥ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρουσιάσουν ένα τμήμα της εργασίας τους (διπλωματικής εργασίας, διδακτορικής διατριβής κ.α.), είτε υπό τη μορφή ομιλιών είτε ως poster. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμα παρουσιάσεις καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εργασίες με θέμα σχετικά με τις παρακάτω περιοχές έρευνας:
Ενδεικτική θεματολογία (χωρίς δέσμευση των συγγραφέων):

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, Πολυμέσα και Στερεοσκοπική ηλεκτρονική απεικόνιση
 • Δομές Δεδομένων και Αναγνώριση Προτύπων
 • Δίκτυα Επικοινωνιών και Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Cloud computing
 • Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήματα και Συστήματα VLSI
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλεκτρομαγνητισμός, Κεραίες & Μικροκύματα
 • Μικροεπεξεργαστές και Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Mobile computing, Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Παραγωγή, Διαχείριση, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτική, Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
 • Υψηλές Τάσεις και Ηλεκτρονικά Ισχύος

Επίσης θα διοργανωθεί και demo session, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν επίδειξη του συστήματος που έχουν αναπτύξει σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς. Αναζητούνται προτάσεις που θα δώσουν στους συνέδρους ιδέες από τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν παρουσιάσεις στις οποίες συμμετέχουν ενεργά και οι σύνεδροι.

Πληροφορίες και οδηγίες για τη μορφή, που πρέπει να έχουν οι εργασίες, δίνονται αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.sfhmmy.gr/

Όλα τα κείμενα θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις των demos που θα γίνουν δεκτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Η κατάθεση των εργασιών θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: http://www.sfhmmy.gr/

Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας: 5 Μαρτίου 2012

Προθεσμία υποβολής προτάσεων για demo: 5 Μαρτίου 2012

Ενημέρωση για αποδοχή ή απόρριψη: 19 Μαρτίου 2012

Διεξαγωγή ΣΦΗΜΜΥ 5: 6 & 7 Απριλίου 2012

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info (at) sfhmmy.gr

 

Πηγή: 5ο ΣΦΗΜΜΥ

 

 

Advertisements